Apa Itu Kajian Tindakan - Kera Sumbang

Latest

Cuba cakap dalam bahasa mudah.

Ahad, Oktober 07, 2012

Apa Itu Kajian TindakanPENGERTIAN:

Kajian atau Penyelidikan merupakan suatu proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data bagi mendapat serta meningkatkan lagi kefahaman ke atas sesuatu topik atau isu.

Antara lain, penyelidikan juga merupakan suatu proses yang digunakan oleh setiap guru dalam mengumpul setiap data yang kemudiannya diproses menjadi maklumat dan akhirnya menjadi suatu pengetahuan bermanfaat. Seterusnya, melalui pengetahuan tersebut ianya diproses untuk mengenalpasti setiap masalah yang timbul dan langkah-langkah penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan lagi kefahaman sedia ada berdasarkan kepada kebijaksanaan yang ada pada seseorang itu.

 
KENAPA KAJIAN PENTING BAGI GURU?

1. Sebagai Pengetahuan
2. Menambah baik amalan atau praktis
3. Mendebatkan sesuatu polisi
4. Membina kemahiran melakukan penyelidikan

 
JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN:

1. Individu
2. Kolaboratif
3. Peringkat-peringkat Sekolah (organisasi)
4. Peringkat daerah

ANTARA CONTOH KAJIAN TINDAKAN DI DALAM PENDIDIKAN IALAH:

Seseorang guru itu boleh melakukan kajian atau penyelidikan terhadap isu ponteng kelas yang berlaku di kalangan pelajar di sekolah tempat mereka mengajar. Melalui penyelidikan tersebut, mereka dapat mengenalpasti punca dan langkah-langkah mengatasinya dapat dilakukan dengan sebaiknyasumber : http://actionresearch-suzana.blogspot.com/


Siti Normazilla Mah Hussin

 


Tiada ulasan: