Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. - Kera Sumbang

Latest

Cuba cakap dalam bahasa mudah.

Selasa, November 08, 2011

Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berasaskan beberapa faktor.
  • Pertama, bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang terbesar di negara ini.
  • Kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat pribumi bagi negara ini.
  • Ketiga, penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sudah sekian lama berjalan dan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi komunikasi umum.
  • Keempat, bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pentadbiran di negeri Melayu.
Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga alat perpaduan tidak disanggah oleh mana-mana pihak.

Ini antara faktor mengapa kita perlu menggunakan bahasa Melayu. Jangan sisihkan bahasa Malayu bahasa kebangsaan kita.

Oleh: Noratikah bt Abidin

Tiada ulasan: