Peringkat Kemahiran Bertutur - Kera Sumbang

Latest

Cuba cakap dalam bahasa mudah.

Selasa, Oktober 04, 2011

Peringkat Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur bolehdikelompokkan mengikut peringkat awal, pertengahan dan maju untuk mencapaiobjektif pengajaran pengajaran bertutur iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buahfikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dalam pelbagai situasi perhubungan disekolah dan dalammasyarakat. Peringkat Awal:
  • Membuat deskripsi tentang objek atau gambar.
  • Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri.
  • Mendekripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.
  • Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu.
  • Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya berhubung dengan hal peribadi seseorang, masa persekolahan, persekitaran, dan di rumah.
Peringkat Pertengahan:
  1. Membaca iklan, peraturan-peraturan.
  2. Memberi ucapan pendek dan mudah.
  3. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah.
  4. Memberi komen secara mudah.
  5. Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah.
  6. Mendekripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya.
  7. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya.
  8. Mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog.
Peringkat Maju
·Bertanya untuk mendapatkan maklumat.
· Menerangkan proses, kejadian, prosedur dan peraturan.
· Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat.
· Memberi ceramah, syarahan (yang disediakan).
· Mengambil bahagian dalam perbahasan, diskusi, forum,perbincangan, dan seminar.
· Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan.
· Mendeklamasi puisi.
· Menyampaikan komen, laporan atau ulasan.
· Mengkritik cerpen, pendapat, puisi, novel, dan sebagainya.

Tiada ulasan: