Pemakaian Tanda Baca - Kera Sumbang

Latest

Cuba cakap dalam bahasa mudah.

Khamis, Oktober 27, 2011

Pemakaian Tanda Baca

Tanda Titik atau Noktah

Singkatan bagi gelaran, jawatan, pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik.
  • Dr. (Doktor)
  • Sdr. (Saudara)
  • Prof. (Profesor)
  • Y.A.B (Yang Amat Berhormat)
Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja.
  • bp. (bagi pihak)
  • sk. (salinan kepada)
  • up. (untuk perhatian)
Singkatan bagi nama jabatan, organisasi, institusi dan pertubuhan ditulis tanpa titik.
  • UPM
  • UMNO
  • DBP
Oleh: Noratikah bt Abidin

Tiada ulasan: